نمایش 1–12 از 22 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مبانی حسابداری مالی جلد دوم احمد بدری انتشارات نص

59,000 تومان 53,100 تومان
بخش3/فعالیت های سرمایه گذاری بخش4/سایر ابعاد گزارشگری مالی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مبانی حسابداری مالی جلد اول احمد بدری انتشارات نص

69,000 تومان 62,100 تومان
بخش 1/چزخه حسابداری و گزارگری مالی بخش2/فعالیتهای عملیاتی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حسابداری صنعتی 1 علی اصغر فرج زاده انتشارات ترمه

50,000 تومان 45,000 تومان
1/مفاهیم و اهداف حسابداری صنعتی 2/مفاهیم هزینه 3/صورت سود وزیان در شرکت های انتفاعی 4/گردش و ثبت حساب های صنعتی 5/سیستم های هزینه یابی سفارش کار 6/سیستم های هزینه یابی مرحله ای 7/تخصیص هزینه های دوایر پشتیبانی 8/تجزیه و تحلیل سربار
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حسابداری صنعتی جلد دوم سورن آبنوس انتشارات ترمه

80,000 تومان 72,000 تومان
فصل7/بودجه جامع فصل8/هزینه یابی استاندارد فصل9/تجزیه و تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود فصل10/هزینه یابی جذبی و هزینه یابی متغیر
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حسابداری صنعتی علی اصغر فرج زاده انتشارات ترمه

90,000 تومان 81,000 تومان
1/مفاهیم و کلیات 2/صورت سود و زیان در شرکت های انتفاعی 3/گردش و ثبت حساب های صنعتی 4/سیستم های هزینه یابی سفارش کار 5/سیستم هزینه یاب مرحله ای 6/تخصیص هزینه های دوایر پشتیبانی و.....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حسابداری صنعتی جلد اول محمد قسیم عثمانی انتشارات ترمه

60,000 تومان 54,000 تومان
فصل1/سیستم حسابداری فصل2/مفاهیم حسابداری صنعتی فصل3/صورت سود و زیان در شرکت های انتفاعی فصل4/گردش و ثبت حساب های صنعتی فصل5/سیستم بهایابی متفاوت فصل6/سیستم بهایابی یکسان فصل7/تخصیص بهای خدمات دوایر پشتیبانی فصل8/تجزیه و تحلیل اضافه
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حسابداری صنعت2 جمشید اسکندری

36,000 تومان 32,400 تومان
فصل1/هزینه یابی استاندارد- تجزیه و تحلیل انحرافات فصل2/هزینه یابی استاندارد-حسابداری هزینه های استاندارد فصل3/هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی فصل4/هزینه یابی جذبی و هزینه های متغییر فصل5/تجزیه و تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود در موسسات تک محصولی فصل6/تجزیه و تحلیل هزینه حجم فعالیت و سود در موسسات چند محصولی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حسابداری مالیاتی جمشید اسکندری

32,000 تومان 28,800 تومان
1/کلیات و مفاهیم عمومی حسابداری مالیاتی 2/مالیات بردرامدحقوق 3/مالیات حق الوکاله 4/مالیات بردرامد اجاره املاک 5/مالیات بر درامد نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل 6/مالیات بر درامد مشاغل 7/مالیات بر درامد اشخاص حقوقی 8/مالیات بر درامد اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران 9/ادغام یا ترکیب و انحلال شرکت ها 10/مالیات بردرامد اتفاقی 11/هزینه های قابل...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حسابداری شرکت ها 2 جمشید اسکندری

25,000 تومان 22,500 تومان
فصل1/فرآیند تشکیل,انتشار سهام و تغییرات سرمایه در شرکت های سهامی فصل2/سود انباشته,اندوخته ها.سود سهام و انحلال و تصفیه شرکت های سهامی فصل3/تامین مالی بلند مدت در شرکت های سهامی فصل4/سرمایه گذاری کوتاه مدت در شرکت های سهامی فصل5/شرکت های تعاونی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حل تشریحی مسائل حسابداری مالی فرشید اسکندری

12,000 تومان 10,800 تومان
فصل1/مبانی نظری و مفاهیم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی فصل2/گزارش عملکرد مالی فصل3/ترازنامه و یادداشت های توضیحی صورت های مالی فصل4/صورت جریان وجوه نقد فصل5/تجزیه و تحلیل صورت های مالی فصل6/سرمایه گذاری های بلند مدت و صورت های مالی تلفیقی فصل7/نحوه تهیه و تنظیم صورت های مالی از روی مدارک ناقص
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حسابداری مالی کاردانی پیوسته حسابداری جمشید اسکندری

30,000 تومان 27,000 تومان
فصل1/مبانی نظری و مفاهیم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی فصل2/گزارش عملکرد مالی فصل3/ترازنامه و یادداشت های توضیحی صورت های مالی فصل4/صورت جریان وجوه نقد فصل5/تجزیه و تحلیل صورت های مالی فصل6/سرمایه گذاری های بلند مدت و صورت های مالی تلفیقی فصل7/نحوه تهیه و تنظیم صورت های مالی از روی مدارک ناقص
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مروری بر حسابداری مالی جلد دوم جمشید اسکندری

30,000 تومان 27,000 تومان
فصل10/حسابداری شرکت های تضامنی فصل11/حسابداری مشارکت خاص فصل12/حسابداری فروش اقساطی فصل13/حسابداری کالا امانی فصل14/حسابداری شعب فصل15/گزارشگری بر حسب قسمت های مختلف و گزارشگری مالی میان دوره ای فصل16/صورت های مالی تلفیقی فصل17/حسابداری اجاره ها فصل18/حسابداری پیمان های بلند مدت و فعالیت های ساخت املاک فصل19/حسابداری تسعیر ارز فصل20/حسایداری تورمی
در حال بارگذاری ...