نمایش 1–12 از 534 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
پیشنهاد شگفت انگیز
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

تفسیر خواب شیوا رویگریان انتشارات مرکز

98,500 تومان 88,650 تومان
تفسیر خواب شیوا رویگریان انتشارات مرکز
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

آمار توصیفی در علوم رفتاری حیدرعلی هومن انتشارات پیک فرهنگ

58,000 تومان 52,200 تومان
فصل1/مفاهیم مقدماتی آماری فصل2/توزیع فراوانی و نمودارهای آن فصل3/مقادیر متوسط یا اندازه های گرایش به مرکز و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

سفرنامه ناصر خسرو جعفر مدرس صادقی انتشارات مرکز

49,800 تومان 44,820 تومان
سفرنامه ناصر خسرو جعفر مدرس صادقی انتشارات مرکز
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مقالات شمس شمس الدین محمد تبریزی انتشارات مرکز

76,800 تومان 69,120 تومان
مقالات شمس شمس الدین محمد تبریزی انتشارات مرکز
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

قدرت اسطوره عباس مخبر انتشارات مرکز

79,500 تومان 71,550 تومان
/اسطوره و دنیای جدید 2/سفر به دنیایدرون 3/نخستین قصه گویان و....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

پدیدارشناسی دین جعفر فلاحی انتشارات مرکز

45,500 تومان 40,950 تومان
پدیدارشناسی دین جعفر فلاحی انتشارات مرکز
پیشنهاد شگفت انگیز
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

پایه های اساسی تئوری سوال پاسخ فرانک بی بیکر انتشارات پارسا

36,000 تومان 32,400 تومان
فصل1/خم ویژه سوالات فصل2/مدل های خم ویژه سوال فصل3/برآورد پارامترهای سوال فصل4/خم ویژه تست و....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

آموزش کودکان تیزهوش مجید مهدی زاده انتشارات آستان قدس رضوی

21,000 تومان 18,900 تومان
بخش1/کودک تیزهوش و مدرسه اش بخش2/تغییر محتوای برنامه برای تیزهوشان بخش3/انگیزش تفکر مولد بخش4/سازمان اداری و تربیت پرسنل برای تیزهوشان بخش5/حوزه های مشکلات ویژه
در حال بارگذاری ...