نمایش 1–12 از 47 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال جلد دوم هوشنگ نجفی انتشارات ابن سینا

150,000 تومان 135,000 تومان
بخش9/سیستم عصبی اصول کلی و فیزیولوژی حسی بخش10/سیستم عصبی حس های ویژه بخش11/سیستم عصبی نوروفیزیولوژی حرکتی و تلفیقی بخش12/فیزیولوژی دستگاه گوارش بخش13/متابولیسم و تنظیم دما بخش14/هورمون شناسی و تولید مثل بخش 15/فیزیولوژی ورزش
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال جلد اول هوشنگ نجفی انتشارات ابن سینا

150,000 تومان 13,500 تومان
بخش1/مقدمه فیزیولوژی بخش2/فیزیولوژی غشا عصب و عضله بخش3/قلب بخش4/گردش خون بخش5/مایعات بدن و کلیه ها بخش6/سلول های خونی ایمنی و انعقاد خون بخش7/دستگاه تنفس بخش8/فیزیولوژی هوانوردی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روانپزشکی روان پویا محمد صنعتی انتشارات ابن سینا

70,000 تومان 63,000 تومان
بخش1/اصول اساسی و رویکردهای درمانی در روانپزشکی پویا بخش2/رویکردهای پویا در اختلالات DSM-5
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

راهنمای گام به گام درمان اختلالات روانشناختی سامان توکلی انتشارات ابن سینا

120,000 تومان 108,000 تومان
فصل1/اختلال هول و بازارهراسی فصل2/اختلال استرس پس از حادثه فصل3/اختلال اضطراب اجتماعی فصل4/اختلال وسواسی -جبری فصل5/رفتار درمانی و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مهارتهای زندگی زناشویی شهرام محمدخانی انتشارات ابن سینا

70,000 تومان 63,000 تومان
بخش1/مهرتهای پایه بخش2/مهارتهای پیشرفته بخش3/مدیریت خشم و تعارض بخش4/درک و تغییر رویه های اشتباه
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

خلاصه روانشناسی عمومی اتکینسون و هیلگارد علی درختکار انتشارات ابن سینا

50,000 تومان 45,000 تومان
فصل1/ماهیت روانشناسی فصل2/پایه های زیست شناسی روانشناسی فصل3/رشد روانشناختی فصل4/فرایندهای حسی فصل5/درک فصل6/هوشیاری و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

تکنیک های مشاوره 40 تکنیک ضروری مهدی عبدلی انتشارات ابن سینا

50,000 تومان 45,000 تومان
فصل1/پیمایش فصل2/استثناها فصل3/گفتگوی عاری از مشکلات فصل4/پزسش عجزه گر فصل5/علامت گذاری میدان مین فصل6/پیام های اول شخص و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

نسخه افسردگی را بپیچید مهدی اکبری انتشارات ابن سینا

35,000 تومان 31,500 تومان
فصل1/افردگی چیست فصل2/ذهنیت افسرده ساز فصل3/هیچوقت اوضاع بهتر نمیشود فصل4/من یک بازنده ام فصل5/نمیتوانم هیچ اشتباهی را تحمل کنم و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

تحقق بخشی خود سمانه غفوری انتشارات ابن سینا

25,000 تومان 22,500 تومان
فص1/یک مراجع فصل2/خود و ابژه فصل3/تقدیر فصل4/فراتر بودن فصل5/خود شکننده و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

التیام حسادت مهدی اکبری انتشارات ابن سینا

30,000 تومان 27,000 تومان
بخش1/آشنایی با احساس ویرانگر حسادت بخش2/آیا حسادت برای شما یک معضل است بخش 3/دست از حسادت کشیدن
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

درمان متمرکز بر شفقت مهرنوش اثباتی انتشارات ابن سینا

25,000 تومان 22,500 تومان
بخش1/مبانی نظری درک و تبیین مدل بخش2/مبانی عملی شفقت
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

طرح واره درمانی هیجانی سیروس جهانگیری انتشارات ابن سینا

35,000 تومان 31,500 تومان
بخش1/تئوری طرح واره درمان بخش2/شروع درمان بخش3/ملاحظات اختصلصی برای طرح واره هیجانی بخش4/هیجان های اجتماعی و روابط
در حال بارگذاری ...