نمایش همه 2 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی-سیال سعید سلطانعلی انتشارات اندیشه های گوهربار

200,000 تومان 180,000 تومان
فصل1/ماله تعادل فازی فصل2/ترمودینامیک کلاسیک تعادلات فازی فصل3/تعیین خواص ترمودینامیکی از داده های حجمی فصل4/نیروهای بین مولکولی,حالات متناظر و سیستم های اسمزی فص5/فوگاسیته در مخلوط های گازی فصل6/فوگاسیته در مخلوط های مایع فصل7/فوگاسیته در مخلوط های مایع مدل و تئوری های محلول ها فصل8/پلیمرها فصل9/محلول های الکترولیت فصل10/حلالیت گازها در مایعات فصل11/حلالیت جامدات در مایعات فصل12/تعادلات فازی در فشار بالا
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مبانی ترمودینامیک جلد اول سید جاوید روئیائی انتشارات اندیشه های گوهربار

20,000 تومان 18,000 تومان
1/آشنایی 2/واحدها و حجم کنترل 3/رفتار و خواص ماده خالص 4/انتقال انرژی 5/معادله انرژی برای جرم کنترل 6/معادله انرژی برای یک حجم کنترل 7/قانون دوم کلاسیک ترمودینامیک 8/انتروپی جرم کنترل 9/معادله انتروپی برای حجم کنترل
در حال بارگذاری ...