نمایش همه 4 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مطالبه مهریه از منظر جامعه شناسی زهرا عزیز آبادی فراهانی انتشارات بایا

8,000 تومان 7,200 تومان
فصل1/مهریه. بیان و توضیحات فصل2/چهارچوب نظری فصل3/روش تحقیق فصل4/تجزیه و تحلیل داده های آماری فصل5/روش کیفی تجزیه و تحلیل مصاحبه ها فصل6/نتیجه گیری.پیشنهاد ها و محدودیت ها
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

نقد و بررسی ویژگی های شعر بازگشت ادبی غلامرضا مستعلی پارسا انتشارات بایا

14,500 تومان 13,050 تومان
فصل1/مقایسه ی سطح آوایی فصل2/مقایسه سطح واژگانی فصل3/مقایسه سطح نحوی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

سرمایه اجتماعی خانواده چالشی در روابط همسران مریم نوتاش انتشارات بایا

14,500 تومان 13,050 تومان
فصل1/ادبیات تحقیق فصل2/روش بررسی فصل3/تجزیه و تحلیل یافته ها فصل4/بحث و نتیجه گیری
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

ادبیات مدرن در خاور نزدیک و خاورمیانه احمد تمیم داری انتشارات بایا

35,000 تومان 31,500 تومان
قسمت1/دوران ترجمه و اقتباس قسمت2/از ناسیونالیسم رماتیک تا نقد اجتماعی قسمت3/دوران ایدئولوژی و قطبی سازی
در حال بارگذاری ...