نمایش همه 8 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روش ها تحقیق در علوم اجتماعی روش فازی جلد چهارم باقر ساروخانی انتشارات دیدار

22,000 تومان 19,800 تومان
فصل1/تفکر فازی در علوم اجتماعی فصل2/نگاهی کلی به ریاضیات فازی فصل3/سنجش عضویت در مجموعه های فازی فصل4/ساختار داخلی و خصوصیات مجموعه های فازی و....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

معرفی درمان های رفتاری و شناختی نسل های اول و دوم و سوم با تاکید بر درمان وابسته به پذیرش علی اکبر سیف انتشارات دیدار

24,000 تومان 21,600 تومان
1/معرفی درمان های نسل اول و دوم و سوم درمان های رفتاری و شناختی 2/درمان وابسته به پذیرش و تعهد
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت دوانلو داود معنوی پور انتشارات دیدار

65,000 تومان 58,500 تومان
بخش1/مقدمه ای بر بنیادهای ظری روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت دوانلو بخش2/کاربرد مبانی نظری جدید بخش3/شرایط آینده
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روان شناسی رشد نیمرخ رشد از بارداری تا نوجوانی اسماعیل سعدی پور انتشارات دیدار

54,000 تومان 40,500 تومان
فصل1/مفاهیم بنادی در رشد کودک فصل2/رشد و نمو فصل3/رشد قبل از تولد فصل4/نوباوگی فصل5/نوپایی و....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی منوچهر محسنی انتشارات دیدار

13,000 تومان 11,700 تومان
فصل1/شناخت اجتماعی اطلاعاتی فصل2/مبانی نظر جامعه اطلاعاتی فصل3/تکنولوژی اطلاعات و فضای دیجیتال فصل4/اینترنت و جامعه اطلاعاتی فصل5/ارتباطات و پیام رسانی و....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی بهروز نبوی انتشارات دیدار

13,000 تومان 11,700 تومان
فصل1/کلیات فصل2/اصول برنامه تحقیق فصل3/عناصر اصلی روش علمی تحقیق فصل4/طرحهای تحقیق فصل5/مراحل روش علمی تحقیق فصل6/روشهای جمع اوری اطلاعات فصل7/اندازه گیری فصل8/طرز تهیه و نوشتن گزارش تحقیق یا کتاب
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روان شناسی اجتماعی محمدرسول گلشن فومنی انتشارات دیدار

14,000 تومان 12,600 تومان
فصل1/روان شناسی اجتماعی در تفکر فلاسفه قدیم و جدید فصل2/بنیانگذاران اولیه روان شناسی اجتماعی فصل3/مناسبات روان شناسی اجتماعی با رشته های نزدیک فصل4/آموزش اجتماعی و انواع آن و....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

یادگیری زبان و شناخت در نظریه چهارچوب رابطه ای علی اکبر سیف انتشارات دیدار

48,000 تومان 43,200 تومان
فصل1/تعریف یادگیری به عنوان سازگاری فردی فصل2/مفهوم زبان و شناخت در رویکردهای مختلف روانشناسی فصل3/تعریف و تاریخچه نظریه چهارچوب رابطه ای فصل4/تحلیل رفتار و واحد تحلیل در نظریه چهارچوب رابطه ای و.....
در حال بارگذاری ...