نمایش همه 4 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

راهنمای استاتیک فرشید واحدیان انتشارات علوم دانشگاهی

75,000 تومان 67,500 تومان
فصل2/استاتیک ذره ها فصل3/اجسام صلب فصل4/تعادل اجسام صلب فصل5/نیروهای گسترده فصل6/تحلیل سازه ها فصل7/نیروها در تیر ها و کابلها فصل8/اصطکاک فصل9/نیروهای گسترده فصل10/روش کار مجازی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

شیمی عمومی2 عیسی یاوری انتشارات علوم دانشگاهی

40,000 تومان 36,000 تومان
فصل16/نظریه های اسید و بار فصل17/تعادل یونی فصل18/تعادل یونی فصل19/مبانی ترمودینامیک شیمیایی فصل20/الکتروشیمیایی و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مقاومت مصالح فرشید واحدیان انتشارات علوم دانشگاهی

90,000 تومان 81,000 تومان
فصل1/مقدمه فصل2/تنش و کرنش فصل3/پیچش فصل4/خش محض فصل5/تحلیل و طراحی تیرها برای خش فصل6/تنشهای برشی فصل7/تبدیلهای تنش و کرنش فصل8/تنشهای اصلی تحت یک بارگزاری معین فصل9/انحراف تیرها فصل10/ستونها فصل11/روشهای انرژی
در حال بارگذاری ...