نمایش همه 6 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

خیاطی به روش مولر صدیقه شکوفی مقیمیان انتشارات قطره

33,000 تومان 29,700 تومان
دامن ها شلوار بالاتنه انتقال پنسها کنترل خطوط الگو کنترل خطوط افقی جدول آزادیها رسم انواع پیراهن انواع یقه
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

الگوسازی برای شلواربه روش مولر و پسران نیره یونسی انتشارات قطره

100,000 تومان 90,000 تومان
1/شلوار 2/رسم الگوی پایه شلوار 3/شلوار با مدل های خاص 4/مدل های متخلف شلوار 5/ایرادها و عیوب اندام 6/درز و اضافه درز جا دوخت دامن و شلوار و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

الگوسازی برای پیراهن و بلوز به روش مولر و پسران نیره یوسفی انتشارات قطره

100,000 تومان 90,000 تومان
فصل1/اندازه گیری قسمت های مختلف بدن فصل2/ترسیم الگوی پایه پیراهن وبلوز فصل3/ساسون و برش های مختلف در پیراهن فصل4/ترسیم الگوهای پایه آستین پیراهن و بلوز فصل5/قوس حلقه آستین و سرشانه و....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

الگو و برش به روش متری لباس زنانه پری شهیر مفرح انتشارات قطره

58,000 تومان 52,200 تومان
فصل1/اساس الگوهای اولیه بالاتنه فصل2/ساخت الگوی اساس برای اندام های ویژه فصل3/از الگوی اصلی تا الگوی آماده برای برش فصل4/اساس ساختار دامن فصل5/اساس الگوی شلوار فصل6/اساس تطابق الگوی بالاتنه و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

الگو و برش به روش متری لباس مردانه نیره یوسفی انتشارات قطره

55,000 تومان 49,500 تومان
1/اصول قوانین اساسی 2/اساس الگوهای پایه 3/تطبیق الگوهای پایه 4/آستین 5/سجافهای جلو-یقه ها-یقه های انگلیسی 6/اصوا اساسی تطبیق الگوهای پایه 7/شلوارها و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

الگو و برش به روش متری لباس کودک و نوجوان نیره یونسی انتشارات قطره

55,000 تومان 49,500 تومان
1/اصول مقدماتی 2/الگوهای پایه 3/آستینها 4/سجافها-یقه ها- کلاه ها 5/تهیه الگوهایی بر اساس الگوی پایه 6/دامنها و شلوارها 7/پیراهنهای پسرانه 8/لباس خواب 9/الگوهای پایه و جدولهای اندازه بندی 10/طرحها و الگوهای پیشرفته
در حال بارگذاری ...