نمایش همه 10 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مبانی فیزیک مکانیک و گرما جلد اول محمدرضا خوش بین خوش نظر انتشارات نیاز دانش

120,000 تومان 108,000 تومان
1/اندازه گیری 2/حرکت در راستای یک خط راست 3/بردارها 4/حرکت در دو و سه بعد 5/نیرو و حرکت و.. 20/آنتروپی و قانون دوم ترمودینامک
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی توماس فرشید نورعلیشاهی جلد2 انتشارات نیاز دانش

70,000 تومان 63,000 تومان
12/بردارها و فضای مهندسی 13/توابع برداری و حرکت درفضا 14/مشتقات جزئی 15/انتگرال های چندگانه 1/انتگرال ها و میدانهای برداری
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

تشریح مسائل مبانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس جلد دوم محمدرضا خوش بین خوش نظر انتشارات نیاز دانش

55,000 تومان 49,500 تومان
21/بار الکتریکی 22/میدان های الکتریکی 23/قانون گاوس 24/پتانسیل الکتریکی 25/ظرفیت 26/جریان و مقاومت الکتریکی و.... 33/امواج الکترومغناطیسی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی توماس علی اکبر سالاری جلد1 قسمت دوم انتشارات نیاز دانش

88,000 تومان 79,200 تومان
6/کاربردهای انتگرال معین 7/توابع متعالی 8/روش های انتگرال گیری 9/معادلات دیفرانسیل مرتبه اول 10/دنباله های نامتناهی و سری ها 11/معادلات پارامتری و مختصات قطبی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی توماس فرشید نور علیشاهی جلد1 قسمت دوم انتشارات نیاز دانش

40,000 تومان 36,000 تومان
6/کاربردهای انتگرال های معین 7/توابع متعالی 8/روش های انتگرال گیری 9/معادلات دیفرانسیل مرتبه اول 10/دنباله های نامتناهی و سری ها 11/معادلات پارامتری و مختصات قطبی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

مبانی فیزیک جلد سوم محمدرضا خوش بین و خوش نظر انتشارات نیاز دانش

80,000 تومان 72,000 تومان
فصل14/شاره ها فصل16/ امواج فصل17/امواج فصل18/دما گرما و.... فصل44/کوارک ها
پیشنهاد شگفت انگیز
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1 قسمت اول علی اکبر عالم زاده انتشارات نیاز دانش

68,000 تومان 61,200 تومان
فصل1/توابع و حدود فصل2/مشتقات فصل3/کاربردهای مشتق گیری فصل4/انتگرالها فصل5/کاربردهای انتگرال گیری
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1 قسمت دوم علی اکبر عالم زاده انتشارات نیاز دانش

88,000 تومان 79,200 تومان
فصل6/توابع معکوس فصل7/روش های انتگرال گیری فصل8/کاربردهای دیگر انتگرال گیری فصل9/معادلات دیفرانسیل فصل10/معادلات پارامتری و مختصات قطبی فصل11/دنباله ها و سریهای نامتناهی
پیشنهاد شگفت انگیز
در حال بارگذاری ...