نمایش 1–12 از 27 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

درآمدی بر دانش مفردات قران محمود طیب حسینی انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

31,000 تومان 27,900 تومان
فصل1/تعاریف فصل2/پیشینه فصل3/آشنایی با فرهنگ های لغت فصل4/منابع شرح و تفسیر مفردات قران و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روان شناسی تحول دینداری محمود نوذری انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

17,500 تومان 15,750 تومان
بخش1/نظریه های شناختی -ساختاری تحول دینداری بخش2/نظریه های احساسی و انگیزشی تحول دینداری بخش3/پژوهش ها و نظریه های اجتماعی تحول دینداری و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

جامعه شناسی جنسیت با رویکرد اسلامی حسین بستان انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

31,500 تومان 28,350 تومان
فصل1/مروری بر نظریه های جامعه شناسی جنسیت فصل2/مبانی پارادایمی جامعه شناسی جنسیت فصل3/جامعه پذیری جنسیتی فصل4/ارزشهای جنسی فصل5/ازدواج و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روان شناسی اخلاق مهدی موسوی اصل انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

31,000 تومان 27,900 تومان
فصل1/کلیات فصل2/جبر روانی فصل3/خودگرایی یا دیگرگرایی فصل4/ضعف اخلاقی در تبیین های روان شناختی فصل5/مروری بر نظریات رشد اخلاقی و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی محمدتقی ایمان انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

42,000 تومان 37,800 تومان
فصل1/چیستی تحقیق و معرفت علمی فصل2/پارادایم های علم و تحقیقات علمی فصل3/رویکردهای تحقیق و.....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روش شناسی تحقیقات کیفی محمد تقی ایمان انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

14,000 تومان 12,600 تومان
فصل1/پدیدارشناسی فصل2/مردم نگاری فصل3/نظریه بنیادی فصل4/تحقیق اقدامی و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

جامعه شناسی کجروی علی سلیمی انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

19,800 تومان 17,820 تومان
فصل1/کجروی را بشناسیم فصل2/پدیدآورندگان کجروی فصل3/تببین کجروی فصل4/کنترل اجتماعی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

انگیزش و هیجان محمدصادق شجاعی انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

12,500 تومان 11,250 تومان
بخش1/انگیزش در روانشناسی بخش2/انگیزش در منابع انسانی بخش3/هیجا در روان شناسی و منابع اسلامی
پیشنهاد شگفت انگیز
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

تربیت اخلاقی محمد داودی انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

23,500 تومان 21,150 تومان
فصل1/کلیات فصل2/آشنایی با نظریه های تربیت اخلاقی فصل3/رویکردها به تربیت اخلاقی فصل4/هدف تربیت اخلاقی و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

زوج درمانی با روی آورد اسلامی محمرضا الاری فرد انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

33,000 تومان 29,700 تومان
فصل1/کلیات و مفاهیم فصل2/ویژگی های خانواده سالم فصل3/نظریه های آسیب شناسی روابط زوجین و..
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روان شناسی اسلامی سید محمد غروی انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

41,000 تومان 36,900 تومان
فصل1/ماهیت روان شناسی فصل2/ضرورت روان شناسی اسلامی فصل3/امکان سنجی تعریف و ماهیت و مبانی روان شناسی و...
در حال بارگذاری ...