نمایش همه 5 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

طرح تحقیق در تحقیقات اجتماعی هوشنگ نایبی انتشارات آگه

65,000 تومان 58,500 تومان
بخش1/طرح تحقیق چیست بخش2/طرح آزمایش بخش3/طرح طولی بخش4/طرح های مقطعی بخش5/طرح های موردپژوهی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

برنامه ریزی درسی برای مدارس ابتدایی در هزاره سوم علی تقی پورظهیر انتشارات آگه

45,000 تومان 40,500 تومان
بخش1/مفاهیم و مبانی برنامه درسی در دوره ابتدایی بخش2/سازمان برنامه درسی بخش3/حوزه های برنامه درسی مدارس ابتدایی بخش4/ارزشیابی پیشرفت دانش آموزان و چشم انداز آینده
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روش پژوهش تطبیقی با رویکرد تحلیل کمی تاریخی و فازی علی ساعی انتشارات آگه

11,000 تومان 9,900 تومان
فصل1/در باب نسبت مسئله با تکامل دانش علمی فصل2/در باب تحلیل تطبیقی کمی فصل3/منطق تحلیل تطبیقی -تاریخی با رویکرد تحلیل بولی و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

اصول اساسی برنامه ریزی درسی و آموزشی علی تقی پور ظهیر انتشارات آگه

24,000 تومان 21,600 تومان
فصل1/مدارس باید درصدد تحقق چه مقاصد تربیتی باشند فصل2/چگونه باید تجارب یادگیری مناسب برای رسیدن به هدف های تربیتی انتخاب شوند فصل3/چگونه میتوان تجارب و فعالیت های یادگیری را برای آموزش موثر سازمان داد فصل4/چگونه می توان اثر بخشی فعالیت های یادگیری را ارزشیابی کرد فصل5/چگونه اعضای هیات علمی و آموزشی یک مدرسه یا دانشکده میتوانند برنامه درسی تهیه کنند
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روش تطبیقی فراسوی راهبرد های کمی و کیفی محمد فاضلی انتشارات آگه

26,000 تومان 23,400 تومان
فصل1/ویژگی های علوم اجنماعی تطبیقی فصل2/ناهمگونی و پیچیدگی علی فصل3/روش های تطبیقی مورد محور فصل4/رویکرد متغیر محور و..
در حال بارگذاری ...