نمایش همه 5 نتیجه

پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

نظریه برنامه درسی محرم آقا زاده انتشارات آییژ

20,000 تومان 18,000 تومان
فصل1/نظریه برنامه درسی یک مسئله آموزشی فصل2/نظریه پردازی فصل3/نظریه آموزشی و...
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

عملیات واحد مهندسی صنایع غذایی حمید توکلی پور انتشارات آییژ

68,000 تومان 61,200 تومان
فصل1/درآمدی بر عملیات واحد صنایع غذایی فصل2/همزدن و اختلاط فصل3/جداسازی مکانیکی فصل4/تبخیر و.....
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

روان شناسی شناختی حافظه حسین زارع انتشارات آییژ

50,000 تومان 45,000 تومان
فصل1/رویکردهای مطالعه شناخت انسان فصل2/یادگیری فصل3/نظام های حافظه بلند مدت فصل4/حافظه روزمره
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

معلم یادگیرنده عباس معدن دار آرانی انتشارات آییژ

10,000 تومان 9,000 تومان
بخش1/یادگیری با دانشجو بخش2/مشکلات مربوط به راهنمایی و نظارت دانشجو-معلم
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

تلفیق برنامه درسی غلامرضا خوی نژاد انتشارات آییژ

15,000 تومان 13,500 تومان
فصل1/نوعی ویژگی از یکپارچگی فصل2/در جستجوی تلفیق برنامه درسی فصل3/تلفیق برنامه درسی و رشته های علمی و....
در حال بارگذاری ...